بستن پنجره close x


برای استفاده بهتر از سایت میتوانید از جستجوگر خود این سایت استفاده کنید
چنانچه مطلبی بنا به هر دلیلی از دید شما مشکل دارد از قسمت گزارش تخلف اطلاع رسانی نمایید
با تشکر از بازدید شما

 

اداره ی اموزش و برورش اراک

سایت جامع اداره آموزش و پرورشarak education department 2 سایت جامع اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اراک

پورتال وزارت آموزش و پرورشمحمد بهشتی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش گلستان ساختار تشکیلاتی المپیاد ورزشی

آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستانپورتال ناحیه با عنایت به غیر فعال شدن پورتال جدید ناحیه ، تا اطلاع ثانوی از آدرس این پورتال

پورتال وزارت آموزش و پرورشطی حکمی از طرف محمد حسن قائدیها مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان صورت پذیرفت

پورتال وزارت آموزش و پرورشفارسمعاون پرورشی وفرهنگی آموزش و پرورش فارس تاکید کرد فعالیت های آموزش و پرورش متناسب با

پورتال وزارت آموزش و پرورشروابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان خوزستان دانش آموزان رتبه اول کشوری مطالعه و تحقیق

yazdeduir اداره کل آموزش و پرورشاداره کل آموزش و پرورش استان یزد آموزش و پرورش یزد

پورتال وزارت آموزش و پرورشمعاون پژوهش ،برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش خراسان شمالی موفقیت دانش آموزان در

پورتال وزارت آموزش و پرورشاصلیوزیر آموزش و پرورش عزم ملی و مدیریت جهادی سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش است وزیر آموزش و

پورتال وزارت آموزش و پرورشمدیرکل آموزش و پرورش استان همدان خبر داد معلمان مدارس غیردولتی برای دوره های آموزشی هزینه