بستن پنجره close x


برای استفاده بهتر از سایت میتوانید از جستجوگر خود این سایت استفاده کنید
چنانچه مطلبی بنا به هر دلیلی از دید شما مشکل دارد از قسمت گزارش تخلف اطلاع رسانی نمایید
با تشکر از بازدید شما

 

اموزشکده سما پارس آباد مغان

دانشگاه سما پارس آبادورود به سیستم دانشگاه سما مغان پارس آباد ورود به سیستم http//46225127205 آموزشکده سما واحد پارس

سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامیمجتمع دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان خیابان جهاد شهرستان پارس

پارس آبادمغانوبلاگ علی کاظمیپارس آبادمغانوبلاگ علی کاظمی موضوع آزاد پارس آبادمغانوبلاگ علی کاظمی

کلاس اول الفدبستان سما نجف آبادکلاس اول الفدبستان سما نجف آباد دبستان پسرانه سما نجف آباد کلاس اول الفدبستان سما نجف آباد

کلاس اول الفدبستان سما نجف آبادکلاس اول الفدبستان سما نجف آباد تکالیف آدینه و تمرین ها دبستان پسرانه سما نجف آباد کلاس

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیخواهشمند است جهت دریافت فایل اطلاعات ثبتی سال تحصیلی 92 1391 نام موسسه آموزش عالی، نام کاربری

sazmansamaبر اساس بخشنامه شماره 33/10561/25 مورخ 27/04/86 کليه آموزشکدهها موظف به ايجاد وب سايت مستقل ميباشند

Sheet1‫مراکز علمی ، دانشگاهی و تخصصی سراسر کشور‬ ‫نام مرکز‬ ‫ردیف‬ ‫دانشگاه