بستن پنجره close x


برای استفاده بهتر از سایت میتوانید از جستجوگر خود این سایت استفاده کنید
چنانچه مطلبی بنا به هر دلیلی از دید شما مشکل دارد از قسمت گزارش تخلف اطلاع رسانی نمایید
با تشکر از بازدید شما

 

شرایط سنی استخدام هیات علمی دانشگاه

شرط سنی برای شرکت در فراخوان جذبشرط سنی برای شرکت در فراخوان جذب هیات علمی فراخوان جذب هیات علمی دانشگاههای کشور تکمیل

شرط سنی برای شرکت در فراخوان جذبرئیس مرکز جذب وزارت علوم، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده های هفتمین فراخوان جذب هیأت علمی

شرط سنی برای شرکت در فراخوان جذبسن هیات علمی; اخرین مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت جذب هیئت علمی وزارت علوم; فراخوان دکترای سال ۹۳۹۴

روزانه جدیدترین استخدامهافراخوان جذب و بورس عضویت در کادر هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ازتاریخ 92/10/25 تا پایان وقت

زمان ثبت نام جذب هیات علمی وزارتتاریخ ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه های سراسری ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه علمی

مراتب علمی اساتید دانشگاه دکترسلام، اول هر چه منطقه محروم تری آن دانشگاه قرار داشته باشد دستمزد بیشتری به هیات علمی داده

جذب اعضای هیات علمی وزارتنتایج کارشناسی ارشد 93 نتایج ارشد 93 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام

مراتب علمی اساتید دانشگاه دکتربسیاری از افراد علاقه مند هستند که در مورد مرتبه علمی و استخدامی مدرسین دانشگاه و اعضای

استخدام وزارت بهداشت سال 93 171;ایاستخدام وزارت بهداشت سال ۹۳ خبر ۲۷ مراد ۹۳ – شرایط استخدام پرستاران شرکتی در بیمارستانهای

فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاهوبسایت فصلنامه علمی و پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب