بستن پنجره close x


برای استفاده بهتر از سایت میتوانید از جستجوگر خود این سایت استفاده کنید
چنانچه مطلبی بنا به هر دلیلی از دید شما مشکل دارد از قسمت گزارش تخلف اطلاع رسانی نمایید
با تشکر از بازدید شما

 

نماز های رفع حاجت

ختم های مجرب جهت برامدن حاجت و رفعجهت برامدن حاجت و رفع گرفتاری ها توسل به حضرت سجاد هرگاه كسی حاجتی داشته باشد تا هفده روز

داستان های قرآن و نماز ستون دینفرهنگ و آداب نماز ، ستون دین و کلید بهشتداستان های قرآن و نماز

نماز حاجت مخصوص روز پنج‌شنبهنماز نماز حاجت در روز پنج‌شنبه از صبح تا غروب هر وقت بتواند چهار رکعت نماز بخواند و رکعتی در

ختم های مجربقبل از هر دعا بگویید از رسول خدا فرمود برای خدا هشت اسم است كه در ساق عرش و قلب خورشید و در

برکت نمازبرکت نماز برکت نماز از بزرگ بانوي اسلام حضرت فاطمه زهرا روايت شده كه از پدر

گنجهاے معنوے ☽☆☁☁☼☾ گنجهاے معنوے ☽☆☁ يا مَنْ اِسْمُهُ دَوآءٌ وَ ذِكْرُهُ شِفآءٌ ☁☼☾ گنجهاے معنوے ☽☆☁

yamoghees یامغیثازدواج موفق فرانک،زهرا، خواهران و برادرش حاجت زهره حاجت حسانه برادر سولماز حاجت پژمان

دعاهایی برای براوردن حاجتدعاهایی برای براوردن حاجت برای رفع گرفتاریهاو فعلا خدا نگهدار دوستان پس فردا ۱/ ۶